CranioMax
CranioMax
CranioMax

کارگاه "تکنیک های بخیه زدن" در تاریخ ۹۵/۳/۲۰

در تاریخ ۹۵/۳/۲۰ کارگاه "تکنیک های بخیه زدن" برای بار دوم در محل مرکز تحقیقات جمجمه ، فک و صورت برگزار گردید.
مدرسان این دوره جناب آقای دکتر محاسنی و جناب آقای دکتر مقدس بودند. محتویات دوره شامل :
۱- آشنایی با انواع نخ های بخیه
۲- موارد کاربرد انواع نخ های بخیه
۳- معرفی انواع تکنیک های بخیه
۴- هندزآن توسط شرکت کنندگان روی مدل حیوانی


در پایان فرم ارزشیابی از شرکت کنندگان اتخاذ گردید که نتیجه ارزیاب رضایت بخش بود.

درباره مرکز

مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت با همت و پشتکار اعضا هیات علمی دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی و حمایتهای مسئولین محترم و ریاست واحد دندانپزشکی در دی ماه سال 1393، شروع به فعالیت نمود.

تمامی مطالب و عکس های سایت متعلق به این وب سایت می باشد .

© Copyright 2014 - CranioMax - Powered by Aranian.com

Google Analytics Alternative